Dubbelt montageteam i Höllviken

E.ON:s befintliga station med spänningssatt utrustning i Fotevik skulle byggas ut. Prefab Construction påbörjade projekteringen i september och anläggningen driftsattes vintertid, vilket komplicerade projektet. För att undvika riskerna med driftsättning i kyla dubblerade Prefab Construction montageteamet, med två arbetslag som jobbade parallellt, för att färdigställa en del av byggnaden på kort tid.

Projektet är ett bra exempel på hur vi arbetar. Flexibelt och snabbt, utan att tappa i kvalitet i något skede av entreprenaden, säger Björn Fredriksson som är projektledare på Prefab Construction.


Projekt: Ställverksbyggnad Fotevik, Höllviken
Beställare: ABB
Slutkund: E.ON 
Projektering: September – november 2016
Byggtid: December – januari 2016 

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Stockholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.