Förnyelse av Sveriges nordligaste station

Just nu pågår ett spännande projekt i Ritsem, 15 mil nordväst om Gällivare. Projektet är en förnyelse av Svenska kraftnäts befintliga 400 kV anläggning. 

Stationen är belägen mitt i nationalparken Stora Sjöfallet, en del av Laponia och finns med på UNESCOs världsarvslista. Projektet är speciellt då det är mycket att ta hänsyn till - både väder och vind är en utmaning, likt den känsliga miljö som stationen ska vara en del av. Arbetet påbörjas under hösten 2019, men då inget arbete får utföras under vintertid, kommer vi att slutföra byggnaden våren 2020. 


Projekt: Ställverksbyggnad PK51, Ritsem
Beställare: Vattenfall
Slutkund: Svenska kraftnät 
Projektering: juni-augusti 2019
Byggtid: Oktober 2019 - maj 2020 

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Stockholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.