Järnvägen in på den norska marknaden

Siemens, Veidekke och Prefab Construction har samarbetat framgångsrikt i flera uppdrag för svenska Trafikverket. När den norska motsvarigheten Bane Nor rustar upp järnvägen med nya spårsträckningar och därmed nya kraftstationer fick trion förtroendet. Inledningsvis med en omformarstation i Solum utanför Larvik där projekteringen startade i januari 2016.

Vägen in på den norska marknaden går via lyckade uppdrag i Sverige och det är väldigt kul tycker vi. Projektet med omformarstationen i Solum utanför Larvik har involverat mellan 50 och 75 personer under hela processen, från projektering via tillverkning och produktion på plats. I januari 2017 stog omformarstationen klar. Bane Nor ser fördelarna med vårt arbetssätt och vi hoppas på fler uppdrag när den norska järnvägen byggs ut.


Projekt: Solum Omformarstasjon
Beställare: Veidekke A/S
Slutkund: Bane Nor
Markarbeten: Mars – september 2016
Montage: September 2016
Färdigställande: Januari 2017

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Stockholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.