Sveriges ledande specialist

Prefab Construction är en stabil leverantör av prefabricerade, installationsfärdiga betongbyggnader till svensk el- och kraftindustri sedan 1997. Vi har specialiserat oss inom området och levererar ingenting annat. Vår kunskap och erfarenhet har med tiden gett oss en marknadsledande position.

Idag är vi 12 konstruktörer och projektledare på vårt kontor i Halmstad. Vi har etablerat samarbeten med de främsta producenterna av betongelement och har ett rikstäckande nätverk av pålitliga montörer. Ett flertal personer är sysselsatta i Prefab Construction-projekt över hela landet varje dag. Vi är på stark frammarsch även i Norge.

Vårt arbetssätt gör oss konkurrenskraftiga, såväl i större som mindre entreprenader. Vi är stolta över det återkommande förtroende som våra kunder ger oss.

 

Tjugo år i kraftindustrins tjänst

Prefab Construction grundades år 1997 av Jari Karlsson. Familjeföretaget bygger på en gedigen kompetens och erfarenhet från betong- och byggnadsbranschen, men också en strävan att hela tiden utvecklas, förbättras och bli mer effektiva.

Vår personalstyrka fördubblades år 2010 sedan vi fick i uppdrag av Trafikverket att bygga en ny omformarstation utanför Mellerud. Fram till år 2015 fyrdubblades vår omsättning genom omfattande och återkommande uppdrag för kunder i Sverige och Norge.

Med fler än tusen genomförda byggnadsprojekt är Prefab Construction en ledande specialist inom entreprenader och prefabricerade byggnader för kraftindustrin. Tack för förtroendet.

Verksamhetssystem

Prefab Construction arbetar kontinuerligt med dokumenterade verksamhetssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt AFS2001:1. Verksamheten bedrivs med genomarbetade policys och mot fastlagda mål.

Vi ska leverera prefabricerade byggnader och tjänster av rätt kvalitet i rätt tid. Med teknisk kompetens och genomarbetade arbetsprocesser, utvalda underleverantörer och konsulter kan vi uppfylla kvalitetsmålen och våra kunders förväntningar.

Vi arbetar hållbart

Prefab Construction skall genom insatser i alla led i kretsloppstänket successivt minska den totala miljöbelastningen som verksamheten genererar och därmed vara en god förebild.

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Katrineholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.