Splitterskydd

Vi kallar det också transformatorbås och sabotageskydd och de begreppen förklarar lite mer vad syftet med byggnationen är. 

Transformatorbåset byggs runt en transformator dels för att skydda omgivningen om det skulle hända något, men också för att skydda transformatorn från eventuellt sabotage. Båsen består ofta av prefabricerade betongelement som placeras i stålpelare och byggs till önskad höjd. Det är oftast fyra väggar runt transformatorn, men det kan också vara färre. Båsen saknar tak. 

Våra byggnader uppfyller de brand- och konstruktionskrav som denna typ av byggnad ställer. 

Vi är med er hela vägen

Våra erfarna konstruktörer ritar bygghandlingar efter kundens underlag och kommer gärna med förslag på hur man kan optimera konstruktionen.

Väggelementen produceras sedan i någon av våra utvalda betongfabriker. Vi använder oss endast av leverantörer som vi har känner sedan länge. Vi vet att de levererar med marknadens bästa kvalitet och kan välja den fabrik som ligger närmast för att minska transporter. 

De arbetslag som monterar byggnaden har lång erfarenhet av prefabmontage och är även de spridda över Sverige. Med smarta och standardiserade lösningar ger det ett effektivt montage och snyggt slutresultat. 

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Stockholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.