Laddstationer

När tunga, stora och framförallt många fordon ska laddas krävs en ofta en lite mer genomtänkt hantering för att trygga eltillförsel. Ladd-depåer, som det ofta kallas, hittar vi ofta i eller intill tätbebyggda områden, vilket också ställer höga krav på säkerhet både för omgivningen, men också för att se till att strömmen kan levereras utan avbrott. 

Prefab Construction levererar byggnader som tryggar laddningen

  • Vi kan leverera hög säkerhetsklass för att förhindra att obehöriga tar sig in
  • Betongbyggnaderna har hög brandklass och förhindrar att eventuell brand sprider sig
  • Byggnaderna är konstruerade för att klara stor mekaniska påverkan, en viktig del med mycket tunga fordon i rörelse
  • Vi håller väldigt hög kvalitetsnivå och bygger byggnader som har lång livslängd
  • Byggnaderna klarar de ljudkrav som ofta finns inom tätbebyggda områden, eller platser där många människor vistas

Vi är med er hela vägen

Våra erfarna konstruktörer ritar bygghandlingar efter kundens underlag och kommer gärna med förslag på hur man kan optimera konstruktionen.

Väggelementen produceras sedan i någon av våra utvalda betongfabriker. Vi använder oss endast av leverantörer som vi känner sedan länge. Vi vet att de levererar med marknadens bästa kvalitet och kan välja den fabrik som ligger närmast för att minska transporter. 

De arbetslag som monterar byggnaden har lång erfarenhet av prefabmontage och är även de spridda över Sverige. Med smarta och standardiserade lösningar ger det ett effektivt montage och snyggt slutresultat. 

 

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Katrineholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.