Trygg projektering, säker installationsfärdig byggnad

Prefab Construction är en ledande specialist på byggnader för kraftindustrin. Vi projekterar, konstruerar, levererar och monterar installationsfärdiga byggnader för uppdragsgivare som exempelvis E.ON, ABB, Trafikverket och norska Bane NOR. Vi samarbetar med ledande entreprenörer och producerar unika prefabricerade och underhållsfria byggnader.

Elnätet byggs ut och nya moderna ställverk och transformatorstationer produceras i snabb takt
för närvarande. Prefab Construction hanterar hela entreprenaden från förfrågningsunderlag, konstruktion och projektering till effektiv montering av väggar, dörrar och fönster
samt invändigt arbete.

Konstruktion

Vår konstruktionsavdelning ser till att det byggstyrande underlaget som vi får i form av håltagningar, jordningsanslutningar och tryckavlastning integreras i stommen av betong.

Konstruktörerna har en lång erfarenhet när det gäller att ta fram tekniska lösningar som är specialanpassade för byggnader till kraftindustrin.

Förutom att rita upp alla prefabricerade enheter i betong så är vi även behjälpliga med bygglovshandlingar, konstruktion av bottenplattor samt beräkningar.

Projektledning

Våra projektledare är med i hela projektet från beställning till det att vi lämnar över relationshandlingar.

Projektledaren sköter kommunikationen med kunden och ser sedan till att samordningen med konstruktörer, montörer och leverantörer fungerar på ett smidigt och enkelt sätt.

Eftersom vi har en lång erfarenhet av byggnader till kraftindustrin kan man som kund alltid räkna med att man får ett tryggt och säkert projektgenomförande med lösningar som är bra och prisvärda.

Entreprenad

Genom vårt kontaktnät har vi leverantörer av betongelement och montörer som ligger strategiskt rent geografiskt. Det gör att vi kan minimera transporter av tunga element samt resor för montörerna, och därigenom kunna erbjuda bra priser på byggnaderna

När mark- och anläggningsarbeten ingår i vårt åtagande har vi etablerade entreprenörer som samarbetspartners. 

Vi utför mestadels våra arbeten som totalentreprenader enligt ABT-U 07.

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Stockholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.