Batterilagringstationer

I takt med att världen strävar efter att minska sitt beroende av fossila bränslen och öka andelen förnybar energi i energimixen, uppstår nya utmaningar. Förnybar energi, såsom sol- och vindkraft, är fantastiska källor till ren energi men medför en utmaning i form av intermittens – det vill säga, deras produktion varierar beroende på väderförhållanden.

Det är här batterilagringssystem kommer in i bilden. BESS lagrar överskottsel från förnybara källor under perioder av hög produktion och låg efterfrågan, och släpper sedan ut den lagrade energin under perioder då efterfrågan är hög eller produktionen är låg. Detta bidrar till att stabilisera elnätet och säkerställa en jämn tillförsel av el, även när solen inte skiner och vinden inte blåser.

Vad sker på en anläggning för batterilagring?

En anläggning för batterilagring fungerar som ett kraftverk som inte producerar ny energi, utan snarare distribuerar lagrad energi efter behov. Inom anläggningen finns rader av batterimoduler som lagrar elektrisk energi. Dessa system är utrustade med avancerad styrteknik för att noggrant övervaka energiflöden, batteriernas hälsa och effektiviteten i energilagring och -utsläpp. Personal på anläggningen övervakar kontinuerligt systemets prestanda för att optimera lagringskapaciteten och säkerställa att energin är tillgänglig när den behövs mest.

Varför behövs omkopplingsstationer?

Omkopplingsstationer är kritiska komponenter i ett energisystem som inkluderar batterilagring. Deras huvuduppgift är att säkerställa en effektiv och säker överföring av elektricitet mellan energinätet och batterilagringsanläggningen. Genom att kontrollera och dirigera energiflöden, hjälper omkopplingsstationerna till att balansera lasten i nätet, vilket är avgörande för att upprätthålla nätets stabilitet och tillförlitlighet. De spelar en nyckelroll i att integrera energi från förnybara källor, som ofta produceras på platser långt ifrån där den konsumeras, och bidrar till att minska förluster vid överföring och distribution.

Omkopplingsstationerna möjliggör också snabb skalning av batterilagringskapaciteten genom att koppla ihop flera batterilager med elnätet, vilket stärker systemets flexibilitet och motståndskraft mot störningar. 

Prefab Construction konstruerar, bygger och projektleder de byggnader som tillsammans med kundens innehåll blir stabila och pålitliga omkopplingstationer.  

Vi är med er hela vägen

Våra erfarna konstruktörer ritar bygghandlingar efter kundens underlag och kommer gärna med förslag på hur man kan optimera konstruktionen.

Väggelementen produceras sedan i någon av våra utvalda betongfabriker. Vi använder oss endast av leverantörer som vi känner sedan länge. Vi vet att de levererar med marknadens bästa kvalitet och kan välja den fabrik som ligger närmast för att minska transporter. 

De arbetslag som monterar byggnaden har lång erfarenhet av prefabmontage och är även de spridda över Sverige. Med smarta och standardiserade lösningar ger det ett effektivt montage och snyggt slutresultat. 

 

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Katrineholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.