Vi arbetar för en hållbar utveckling - inom alla områden

Prefab Construction vill aktivt vara med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ansvar för hur vi påverkar samhälle, miljö och människa. Vi vill inte bara sträva efter att minska vår negativa påverkan på vår omvärld, utan även bidra med positiv kraft och inspiration för att göra vår värld en aning bättre. Och även om vi hela tiden arbetar för att bli bättre, gör vi redan nu en hel del.

  • Prefab Construction ska genom insatser i alla led i kretsloppstänket successivt minska den totala miljöbelastningen som verksamheten genererar och därmed vara en god förebild. 
  • Vår bilpark byts successivt ut till bilar som kör på förnybar energi
  • Vi erbjuder årligen praktikplatser för studenter som vill få en inblick i arbetslivet inom byggsektorn
  • Prefab Construction är sedan 2018 medlemmar i CSR Västsverige som är Sveriges största sektoröverskridande nätverk. Genom nätverket får vi stöd och inspiration att arbeta med hållbarhetsområdet
  • På kontoret inspirerar vi varandra till att tänka hållbart och hela tiden finna bättre sätt att hantera våra vardagliga sysslor. Ett exempel är källsortering och val av ekologiska produkter
  • Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att aktivt stötta föreningar och evenemang som arbetar för inkludering, hållbarhet och gärna med en ungdomsprofil. I vår sponsorpolicy kan man läsa mer om hur vi tänker kring detta. 

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Katrineholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.