Omformarstationer

Prefab Construction har levererat flera omformarstationer till Trafikverket i Sverige och Bane Nor i Norge. Omformarstationerna är så kallade elektriska matningsstationer och är en viktig del för elinfrastrukturen. 

Trafikverket köper in el från kraftbolagen som levereras med 132 kV, 3-fas högspänning och frekvensen 50 Hertz. Eftersom tågen drivs med mycket lägre kraft än så måste elen omvandlas i så kallade omformarstationer som finns längst med hela järnvägen. Den låga frekvensen (16,7 Hz) används bara för järnvägsdrift i Sverige och är en kvarleva från förra seklet då järnvägen började elektrifieras och det var lättare att bygga tågmotorer för låg frekvens.  

Vi är med er hela vägen

Våra erfarna konstruktörer ritar bygghandlingar efter kundens underlag och kommer gärna med förslag på hur man kan optimera konstruktionen.

Väggelementen produceras sedan i någon av våra utvalda betongfabriker. Vi använder oss endast av leverantörer som vi känner sedan länge. Vi vet att de levererar med marknadens bästa kvalitet och kan välja den fabrik som ligger närmast för att minska transporter. 

De arbetslag som monterar byggnaden har lång erfarenhet av prefabmontage och är även de spridda över Sverige. Med smarta och standardiserade lösningar ger det ett effektivt montage och snyggt slutresultat. 

 

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Katrineholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.