130kv-station i Borås

På Sobacken i Borås bygger Borås Energi och miljö nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Som en del av jätteprojektet bygger Prefab Construction i samarbete med Eitech en ny 130kv-station.

Projektet sticker ut med ovanliga materialval, arkitektur och färgval för den här typen av byggnader. Vi har tidigare gjort en liknande byggnad åt samma beställare och slutkund. Därmed har vi kunnat använda oss av erfarenheter från det föregående projektet för att nå rätt resultat, säger Björn Fredriksson som är projektledare på Prefab Construction.


Projekt: Kraftvärme- och avloppsreningsverk
Beställare: Eitech
Slutkund: Borås Elnät
Projektering: Februari – augusti 2016
Byggtid: Augusti 2016 – Januari 2017

Alltid i närheten

Prefab Construction har kontor i Halmstad och Katrineholm, men våra team finns runt om i Sverige och Norge. Kontakta oss gärna.